Ly­se­rø­de

BT - - SPORTEN -

mål i lø­bet af den­ne uge. Styr­ke­for­hol­det skif­ter til­sy­ne­la­den­de fra dag til dag, og ryt­ter­ne skif­tes at ha­ve en dår­lig dag. Lø­bet bli­ver grad­vist hår­de­re, og al for­nuft si­ger, at vi ef­ter søn­da­gens bjer­gen­kelt­start ved, hvem der kom­mer til at skul­le kø­re om sej­ren.« Ne­den­for kan du se en vur­de­ring af, hvem der står sta­er­ke­st i fa­vo­rit­fel­tet. Ka­tusha – num­mer ni, 2.08 ef­ter fø­rer­trøj­en Den 26-åri­ge rus­ser lig­ner en ryt­ter, der vil for­sø­ge at ud­for­dre fa­vo­rit­ter­ne bå­de på bjer­ge­ta­per­ne og på den kor­te bjer­gen­kelt­start på søn­dag. Helt sik­kert en mand, der skal hol­des øje med. THO­MAS BAY: »Za­ka­rin har set rig­tigt sta­erk ud, selv om han tab­te tid un­der en­kelt­star­ten, hvor han styr­te­de to gan­ge. Vi får fle­re svar på vo­res spørgs­mål i lø­bet af den­ne uge. Styr­ke­for­hol­det skif­ter til­sy­ne­la­den­de fra dag til dag, og ryt­ter­ne skif­tes at ha­ve en dår­lig dag Asta­na – num­mer ot­te, 1.46 ef­ter fø­rer­trøj­en Jakob Fuglsang er li­ge nu num­mer ot­te, og hvis han kan hol­de ni­veau­et kan han bli­ve en sa­er­de­les vig­tig brik i den du­el, som Asta­na for­ven­tes at få med Mo­vistar i bjer­ge­ne. Men Fuglsang bli­ver for­ment­lig brugt som det sta­er­ke kort, Ni­ba­li kan spil­le ud og of­re i kam­pen mod Val­ver­de og hans va­eb­ner, Ama­dor. Mo­vistar – num­mer to, 26 se­kun­der ef­ter fø­rer­trøj­en Ama­dor har tid­li­ge­re vun­det en eta­pe i Giro d’Ita­lia og sid­ste år blev han en over­ra­sken­de num­mer fi­re. Costa­ri­ca­ne­ren er klar til at ud­for­dre Ni­ba­li, hvis Val­ver­de svig­ter. THO­MAS BAY: »Giro­en er hans løb, og al­li­ge­vel bli­ver vi over­ra­sket hvert år over, at han gør det så godt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.