Od­dset-spil­ler­ne tror på Li­ver­pool

BT - - SPORTEN -

Se­vil­la kan ons­dag af­ten på St. Jakob-Park i schweizi­ske Ba­sel fuld­fø­re et ene­stå­en­de hat­tri­ck i Eu­ro­pa Le­ague-tur­ne­rin­gen.

Den span­ske klub har vun­det tur­ne­rin­gen i bå­de 2014 og 2015 og kan så­le­des vin­de tur­ne­rin­gen for tred­je gang i tra­ek og fem­te gang i alt in­den­for de se­ne­ste 11 sa­e­so­ner.

Men spør­ger man Od­dset­spil­ler­ne, så bli­ver det Li­ver­pool, som lø­ber med tro­fa­e­et. He­le 75 pro­cent af pen­ge­ne er sat på Li­ver­pool-tri­umf, mens alt­så kun 25 pro­cent af pen­ge­ne er sat på Se­vil­la ha­e­ver tro­fa­e­et.

»Li­ver­pool har al­tid va­e­ret en yderst po­pu­la­er klub blandt Od­dset-spil­ler­ne, og den sam­le­de sejr over Dort­mund i kvart­fi­na­len har blot øget spil­in­ter­es­sen for »The Reds«. Det på trods af Se­vil­las im­po­ne­ren­de stat­stik i Eu­ro­pa Le­ague,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.