1,87

BT - - SPORTEN -

Før­ste se­mi­fi­na­le­kamp, som ik­ke lig­ner en kamp med man­ge mål. Det er to hold, som er dyg­ti­ge til at lø­be kon­tra, og der­for vil det over­ra­ske, hvis ik­ke man fra beg­ge lej­re har stor fo­kus på at und­gå at gi­ve mod­stan­de­ren nem­me mål på den kon­to. På grund af kam­pens vig­tig­hed, bør der og­så va­e­re fle­re ner­ver på end nor­malt, og i for­vej­en har de to hold ik­ke va­e­ret spe­ci­elt må­l­ri­ge i slut­spil­let, hvor GOG er gå­et un­der oven­na­evn­te må­l­linje i fi­re af de seks kam­pe, mens det for Tvis er sket i he­le fem af kam­pe­ne. Spil på, at vi mak­si­malt får 52 mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.