2,15

BT - - SPORTEN -

Li­ver­pool har va­e­ret i frem­gang un­der Jür­gen Kl­opp, men det vir­ker sta­dig lidt ma­er­ke­ligt, at de li­ge­frem skal va­e­re pa­e­ne fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Det er nem­lig pri­ma­ert magi­en på An­fi­eld, der har bå­ret dem til fi­na­len. Så­le­des har man ik­ke vun­det en ene­ste af de fi­re kam­pe på ude­ba­ne i kno­ck­out-fa­sen, og selv om der er man­ge Li­ver­pool­fans på plads i Ba­sel, så er det jo ik­ke det sam­me som An­fi­eld. Se­vil­la kom­mer med fri­ske ben, ef­ter at ha­ve stil­let med re­ser­ver­ne de sid­ste par kam­pe, og er trods alt for­sva­ren­de vin­de­re af tur­ne­rin­gen.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.