BRI­AN SAND­BERG

BT - - NYHEDER -

22. maj 1966: Født i Sla­gel­se.

2008: Bri­an Sand­berg bli­ver land­skendt som livvagt for stor­svind­le­ren Ste­in Bag­ger.

2009: Sand­berg bli­ver for­søgt lik­vi­de­ret i en Joe & The Ju­i­ce. Sam­me år bli­ver der skudt mod en sus­hi-re­stau­rant, hvor Sand­berg be­fin­der sig sam­men med seks an­dre per­so­ner.

2011: Idøm­mes 11 år og 10 må­ne­ders fa­engsel for at ha­ve be­or­dret et drabs­for­søg ved en in­ter­netcafé i Kø­ben­havn.

2012: Østre Lands­ret fri­ken­der Sand­berg for drabs­for­søg, og fin­der ham skyl­dig i at ha­ve be­or­dret et køl­le­over­fald i 2009. 2012: Sand­berg for­la­der ro­ck­er­grup­pen Hells An­gels. 2012: Sand­berg bli­ver op­ta­get i ro­ck­er­grup­pen Ban­di­dos.

2015: Sand­berg bli­ver smidt ud af Ban­di­dos i ’bad stan­ding’ ef­ter en se­x­chat med et an­det med­lems eks­ko­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.