VILLUM CHRI­STEN­SEN

Kli­ma­ord­fø­rer, Li­be­ral Al­li­an­ce

BT - - NYHEDER -

Det er en trus­sel, at po­li­ti­ke­re og NGO’er går i pa­nik og der­for bru­ger alt for man­ge pen­ge på at aen­dre det øko­no­mi­ske sy­stem uden re­elt at ken­de ef­fek­ter­ne. Det­te kan in­de­ba­e­re, at vi ik­ke har til­stra­ek­ke­li­ge mid­ler til kli­ma­til­pas­ning.

Vi ska­lun­der­støt­te­den­te kno­lo­gi­ske ud­vik­ling og der­med vel­stands­ud­vik­lin­gen i ver­den, hvor ved­vi får råd til og mu­lig­hed for at fin­de løsninger. Kli­ma­et har jo al­tid for­an­dret sig, og den men­ne­ske­li­ge kre­a­ti­vi­tet har al­tid fun­det løsninger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.