JO­HN NORD­BO

Kli­ma- og mil­jø­chef, WWF Ver­dens­na­tur­fon­den

BT - - NYHE­DER -

Vi vil se fle­re til­fa­el­de af ek­stremt vejr som f.eks. fle­re tør­ke­pe­ri­o­der, he­debøl­ger, kraf­tig regn og sky­brud. Det ram­mer rig­tig man­ge men­ne­sker. Spe­ci­elt i fat­ti­ge lan­de, hvor man ik­ke har va­ern mod de ting. Nøg­len til at hånd­te­re pro­ble­met på den lan­ge ba­ne er at sa­et­te hårdt ind i for­hold til CO2-ud­s­lip­pet. Men vi skal og­så hja­el­pe men­ne­sker i f.eks. ky­st­om­rå­der, hvor man er sa­er­lig ud­sat for kli­ma­for­an­drin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.