Sø­ren og Ed­dy skal vi­de­re

BT - - NYHEDER -

På Ek­stra Bla­det for­try­der vi på in­gen må­de, at vi gik ind i gidselsagen med vo­res kampag­ne ’Skal Sø­ren og Ed­dy råd­ne op i So­ma­lia’. (...) Ek­stra Bla­det er ble­vet be­skyldt for at va­e­re ky­ni­ske blads­mø­re­re, der ba­re var ude på at sva­el­ge i Sø­ren og Ed­dys li­del­ser for egen vin­dings skyld. Det bil­le­de er som re­gel teg­net af de men­ne­sker, der svig­te­de Sø­ren og Ed­dy al­ler­mest: po­li­ti­ker­ne, re­de­ri­et og fag­for­e­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.