Stra­te­gisk brø­ler

BT - - NYHEDER -

Usik­ker­he­den om Stor­bri­tan­ni­ens frem­tid i Eu­ro­pa op­byg­ger en tur­bu­lens, som fal­der til­ba­ge på pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron. Hans be­slut­ning om at ud­skri­ve fol­ke­af­stem­nin­gen ud­sprin­ger ik­ke af et bredt, fol­ke­ligt el­ler po­li­tisk krav om det ul­ti­ma­ti­ve op­gør om EU-med­lem­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.