Hem­me­lig­he­den bag vo­res for­hold

BT - - NYHEDER -

i min kar­ri­e­re. Det har va­e­ret slemt,« si­ger Hil­da om den shit­storm, der ram­te hen­de på de so­ci­a­le me­di­er:

Men den 70-åri­ge kvin­de, der el­lers ik­ke er pla­get af selv­med­li­den­hed, bli­ver rørt til tå­rer ved tan­ken om de man­ge, der trods alt støt­te­de hen­de i stormen:

»Det er så al­le de po­si­ti­ve kom­men­ta­rer, jeg ta­ger til mig nu. Og dem var der al­li­ge­vel langt fle­re af. Men i før­ste om­gang gra­ed jeg he­le pin­sen. I to da­ge.«

»Det slog mig to­talt ud, men det kan jo ik­ke nyt­te no­get. De skal ik­ke få mig ned med nak­ken. Og det hjalp, at no­gen sag­de, at jeg jo ik­ke hav­de slå­et no­gen ihjel, el­ler be­gå­et en for­bry­del­se. Så hvad po­k­ker bil­der de sig ind at la­eg­ge mig så­dan for had,« spør­ger Hil­da Hei­ck.

Si­den 90er­ne har hun flan­ke­ret sin mand som den ene del af Keld og Hil­da, for­di han i sin tid bad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.