Ka­e­re­sten døde i ulyk­ke: Tvun­get til at sa­el­ge huset

BT - - NYHEDER -

ARVELØS be­sked. Ole hav­de va­e­ret ude for en for­fa­er­de­lig ulyk­ke, og han var død på ste­det.

Den fa­ta­le ha­en­del­se ind­traf, mens Ole hav­de hjul­pet en ven med at ri­ve en skor­sten ned. Gul­vet var bri­stet un­der en gaf­fel­truck, som stod i spa­end mod skor­ste­nen, og Ole blev med vold­som kraft slyn­get ind i en jern­dra­ger, der ram­te hans ho­ved.

»Det var en af vo­res ven­ner, der kom for at forta­el­le det, og jeg kun­ne se på ham, at der var no­get helt galt. ’Er Ole her ik­ke me­re’, spurg­te jeg ham. Han sva­re­de ’nej, jeg vil ik­ke ly­ve for dig. Ole er her ik­ke me­re’. Så brød min ver­den sam­men,« forta­el­ler 47-åri­ge Vi­be­ke Hav­krog om den dag i ju­ni 2012, der aen­dre­de alt.

I før­ste om­gang stod hun med en fø­lel­se af, at det ik­ke kun­ne pas­se.

»Al­le tan­ker gik gen­nem mit ho­ved. Det kun­ne sim­pelt­hen ik­ke Hvis man har få­et børn og hjem, så er det en ge­val­dig god idé at få skre­vet ned på et styk­ke pa­pir, hvor­dan og hvor­le­des ar­ven skal fo­re­gå

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.