FAKTA

BT - - NYHEDER -

• En 31-årig sy­geple­jer­ske er til­talt for tre drab og ét drabs­for­søg be­gå­et mod pa­tien­ter på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, hvor hun ar­bej­de­de. • Det før­ste drab skal va­e­re be­gå­et i 2012, mens de to øv­ri­ge drab og drabs­for­sø­get iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den ske­te på en en­kelt nat­te­vagt mel­lem 28. fe­bru­ar og 1. marts sid­ste år. • Den til­tal­te na­eg­ter sig skyl­dig i al­le an­kla­ger. Fin­der na­ev­nin­ge og dom­me­re i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster hen­de al­li­ge­vel skyl­dig i for­hol­de­ne, ri­si­ke­rer hun fa­engsel på liv­s­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.