Po­pi­kon i 50 år

BT - - NAVNE -

san­ge­ren Gregg Al­l­man fra Al­l­man Bro­t­hers Band. De fik søn­nen Eli­jah Sun, men ae­g­te­ska­bet holdt kun i fi­re år. Med Son­ny Bo­no har Cher dat­te­ren Cha­sti­ty Sun, der for nog­le år si­den skif­te­de køn og nu kal­der sig Chaz. En be­slut­ning, som Cher kun mod­stra­e­ben­de har ac­cep­te­ret.

Gen­nem åre­ne har der va­e­ret spe­ku­le­ret me­get i år­sa­ger­ne til Chers på­fal­den­de ung­dom­me­ligt ryn­ke­fri yd­re. Selv af­vi­ser hun kon­se­kvent ryg­ter­ne om stri­be­vis af pla­sti­ske ope­ra­tio­ner.

»Det er ben­hårdt ar­bej­de. En mas­se mo­tion. Jeg spi­ser na­e­sten ik­ke. Ry­ger ik­ke. Drik­ker ik­ke. Ta­ger ik­ke stof­fer. Det er et hel­ve­des ke­de­ligt liv,« sag­de hun for et par år si­den un­der et be­søg på film­festi­va­len i Can­nes. Sva­er Dit svar: Det er ben­hårdt ar­bej­de. En mas­se mo­tion. Jeg spi­ser na­e­sten ik­ke. Ry­ger ik­ke. Drik­ker ik­ke. Ta­ger ik­ke stof­fer Cher om sit ung­dom­me­li­ge ud­se­en­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.