Da­ni­el O’Shaug­nes­sy

BT - - ALKA SUPERLIGA -

0 kam­pe. 0 mi­nut­ter i Su­per­liga­en. Får ik­ke for­la­en­get le­je­af­ta­le. CLAUS STE­IN­LE­IN: »Li­ge­som Böd­var Böd­vars­son er Da­ni­el O’Shaug­nes­sy en spil­ler, vi le­je­de for et halvt år for bil­li­ge pen­ge, og det var for at se, om han kun­ne bru­ges i frem­ti­den, som vi gjor­de med Kri­stof­fer Ols­son i sin tid. Det var selv­føl­ge­lig en chan­ce, vi tog.« SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: »Hvor­for le­je en ubru­ge­lig uden­land­sk spil­ler, når man kan bru­ge si­ne eg­ne? En un­der­lig le­je­af­ta­le. KARAKTER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.