Har­me­et Singh

BT - - ALKA SUPERLIGA -

0 kam­pe. 0 mi­nut­ter i Su­per­liga­en. Op­ha­e­vet kon­trakt. CLAUS STE­IN­LE­IN: »Det var et scoop, at vi fik ham, men vi lod ham ta­ge hjem til Nor­ge på grund af per­son­li­ge pro­ble­mer. Vi er ke­de af, at han ik­ke fort­sat­te hos os.« SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: »Singh er uden tvivl en dyg­tig spil­ler, og som en sym­pa­tisk ge­stus be­tal­te han sin løn til­ba­ge. En trans­fer uden for ka­te­go­ri.« KARAKTER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.