Böd­var Böd­vars­son

BT - - ALKA SUPERLIGA -

0 kam­pe. 0 mi­nut­ter i Su­per­liga­en. Op­ha­e­vet kon­trakt. CLAUS STE­IN­LE­IN: »Böd­vars­son var en mand til frem­ti­den og ik­ke no­get med trans­fer­vin­du­et at gø­re. Det er en spil­ler, vi hav­de hå­bet vil­le bli­ve til no­get, men sprin­get var desva­er­re for stort.« SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: «Le­je­af­ta­len med Böd­vars­son var rent spild af løn­kro­ner.« KARAKTER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.