DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn spi­rer af op­ti­mis­me, ef­ter at Brønd­by har an­non­ce­ret, at den ty­ske tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger over­ta­ger hol­det til som­mer.

Men hos book­ma­ke­ren Nor­di­cBet er det så som så med tro­en på ’pro­jekt Zor­ni­ger’. Her får man blot od­ds 1,75 på, at ty­ske­ren er va­ek, in­den hans to-åri­ge kon­trakt ud­lø­ber.

»Der er et ele­ment af ’alt el­ler in­tet’ over an­sa­et­tel­sen af Ale­xan­der Zor­ni­ger. En­ten bli­ver ty­ske­ren en bra­gen­de succes, el­ler og­så fal­der han dybt. Og skal vi vur­de­re sand­syn­lig­he­den, så ha­el­der vi til den ulyk­ke­li­ge slut­ning,« si­ger Nor­di­cBets od­ds­sa­et­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

Hvis man om­vendt spil­ler på, at Ale­xan­der Zor­ni­ger fort­sat er Brønd­bys tra­e­ner 31. maj 2018, får man pen­ge­ne 2,00 gan­ge igen, hvis man spil­ler hos Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.