1 ,62

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Ga­la­ta­s­a­ray er ude­luk­ket fra de to na­e­ste eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger, og ne­top der­for vil de gå hårdt ef­ter at vinde den­ne kamp. Sa­gen er nem­lig den, at fem­te­plad­sen og­så gi­ver eu­ro­pa­ei­sk del­ta­gel­se, og får Ga­la­ta­s­a­ray den, har de kun ét års ude­luk­kel­se til­ba­ge, mens de fort­sat må ven­te to år uden­for, hvis de en­der uden­for top fem og ta­ber po­kal­fi­na­len mod Fe­ner­ba­h­ce. De mø­der et Kay­se­ris­por-hold, som red­de­de sig de­fi­ni­tivt i sid­ste run­de og der­for in­tet har at spil­le for i den­ne kamp. Det vil over­ra­ske me­get, hvis de dril­ler Ga­la­ta­s­a­ray.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.