2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har va­e­ret me­get stor for­skel på de to hold så langt i tur­ne­rin­gen. Öre­bro har spil­let frisk til og få­et be­løn­ning for det med en tred­je­plads i ta­bel­len. Helt mod­sat er det gå­et for Ge­f­le. Hol­det har set helt for­fa­er­de­li­ge ud i de se­ne­ste kam­pe med fi­re ne­der­lag i tra­ek og he­le 17 mål imod. Hol­dets for­svars­spil har - som tal­le­ne an­ty­der - gan­ske en­kelt ik­ke va­e­ret på Alls­venskan-ni­veau, og tra­e­ner Ro­ger Sand­berg har skif­tet me­get rundt i des­pe­rat jagt på at få vendt sku­den. Öre­bro vir­ker nu og her så me­get sta­er­ke­re, at de bør va­e­re et fint spil i dag.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.