Skød mod lar­men­de må­ger og røg i fa­engsel

BT - - NYHEDER -

En fru­stre­ret vor­den­de tvil­lin­ge­far skal i fa­engsel i et år og tre må­ne­der ef­ter at ha­ve skudt mod nog­le lar­men­de må­ger med sit over­sa­ve­de jagt­ge­va­er tirs­dag af­ten. Den 52-åri­ge blev ons­dag idømt en straks­dom ved Ret­ten i Roskil­de, da han blankt er­kend­te sin skyld og ik­ke pro­teste­re­de over straf­fens la­eng­de. Det skri­ver Dag­bla­det Roskil­de.

Mini­mums­straf­fen for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se un­der sa­er­ligt ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der er på et år, og det men­te for­sva­ret, at man skul­le hol­de sig til. Dom­me­ren gik med på an­kla­ge­rens krav om mindst et år og tre må­ne­ders fa­engsel, da man­den ik­ke ba­re var i be­sid­del­se af det far­li­ge vå­ben, men og­så af­fy­re­de det ta­et på be­bo­el­se.

Den døm­te for­kla­re­de i ret­ten, at han hav­de druk­ket i over ni ti­mer og var fru­stre­ret over sin ka­e­re­stes kom­pli­ce­re­de tvil­lin­ge­gravi­di­tet. Lar­men fra først na­bo­en og si­den må­ger­ne fik ba­e­ge­ret til at fly­de over, og han løb ud på Ny­ga­de for at ja­ge sidst­na­evn­te va­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.