Rap­port be­ret­ter om ra­ed­sels­sce­ner i li­by­sk hav­ne­by

BT - - NYHEDER -

Men­ne­ske­ret­tig­heds­grup­pen Hu­man Rights Watch si­ger, at Is­la­misk Stat (IS) har dra­ebt et stort an­tal men­ne­sker med hals­hug­nin­ger og skud i den li­by­ske by Sir­te.

»Ind­byg­ger­ne i hav­ne­by­en Sir­te, som er en ba­stion for Is­la­misk Stat i Li­by­en, har be­skre­vet ra­ed­sels­sce­ner med of­fent­li­ge hals­hug­nin­ger og lig i or­an­ge drag­ter, der ha­en­ger på ska­fot­ter, og ma­ske­re­de per­so­ner, der hen­ter folk om nat­ten,« si­ger men­ne­ske­ret­tig­heds­grup­pen i en rap­port, som er ba­se­ret på in­ter­view i om­rå­det.

Mindst 49 men­ne­sker er iføl­ge Hu­man Rights Watch ble­vet dra­ebt for for­bry­del­ser så­som blas­fe­mi, hek­se­ri og spio­na­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.