Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Mo­gens Lyk­ke­toft Det for­stem­men­de, at en re­ge­ring, der har for­plig­tet sig til at imø­de­kom­me det skri­gen­de be­hov for at be­ka­em­pe fat­tig­dom, fast­hol­der en øko­no­misk te­o­ri om, at stør­re ulig­hed er en nød­ven­dig og sym­pa­tisk vej til at få folk i ar­bej­de

Fmd., FNs ge­ne­ra­ler­for­sam­ling (S), b.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.