60 Mi­nu­tes­le­gen­de død ef­ter en uge på pen­sion

BT - - NYHEDER -

Den ca­na­di­ske nyheds­jour­na­list og CBS-le­gen­de Mor­ley Sa­fer nå­e­de en uge på pen­sion, in­den han i går gik bort, 84 år gam­mel. Det skri­ver CNN. Sa­fer var kendt som va­ert på nyheds­ma­ga­si­net ’60 Mi­nu­tes’. Han be­gynd­te som jour­na­list på programmet i 1970 og har va­e­ret et af pro­gram­mets an­sig­ter udadtil li­ge si­den. I sid­ste uge an­non­ce­re­de tv­sta­tio­nen CBS, at Sa­fer gik på pen­sion. Det skyld­tes til dels et skran­ten­de hel­bred.

»Han var en ek­stra­or­di­na­er repor­ter og en sand gent­le­man. Fra hans ar­bej­de un­der viet­nam­kri­gen til hans unik­ke indslag i ’60 Mi­nu­tes’ har han sat stan­dar­der­ne for, hvor­dan vi al­le ger­ne vil va­e­re som jour­na­li­ster. Hans slags kom­mer der ik­ke fle­re af,« si­ger Sa­fers kol­le­ga An­der­son Coo­per.

Sa­fer be­gynd­te sin jour­na­li­sti­ske kar­ri­e­re på ca­na­di­ske avi­ser i 1950er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.