Spansk re­gion for­by­der ty­red­rab un­der festi­val

BT - - NYHEDER -

I den span­ske by Tor­desil­las af­hol­des der hvert år en kon­tro­ver­si­el festi­val, hvor hor­der af men­ne­sker jag­ter en tyr, som de for­sø­ger at slå ihjel med kni­ve, stok­ke og lan­ser. Men nu må ty­ren ik­ke la­en­ge­re mi­ste li­vet un­der jag­ten. Sådan lød det i går iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP fra myn­dig­he­der­ne i den span­ske re­gion Ca­stil­la y Leon, hvor den kon­tro­ver­si­el­le festi­val fin­der sted.

Den nye re­gel om at la­de ty­ren le­ve ga­el­der ty­re­lø­bet ved navn Toro de la Ve­ga, men ik­ke de end­nu me­re kon­tro­ver­si­el­le ty­re­fa­egt­nin­ger. Og mens det nu bli­ver for­budt at dra­e­be ty­ren, så na­ev­ner de nye reg­ler ik­ke no­get om, at man ik­ke må stik­ke til dy­ret un­der jag­ten. Ak­ti­vi­ster har i åre­vis for­søgt at få myn­dig­he­der­ne til at for­by­de den blo­di­ge festi­val i Tor­desil­las.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.