Na­to går ef­ter men­ne­skes­mug­le­re

BT - - NYHEDER -

Na­to er klar til og­så at be­ka­em­pe de men­ne­skes­mug­le­re, der for­sø­ger at sen­de en ny bøl­ge af flygt­nin­ge og mi­gran­ter fra Li­by­en mod Eu­ro­pa. Det er Na­tos uden­rigs­mi­ni­stre i går ble­vet eni­ge om på de­res mø­de i Bruxel­les, og de til­by­der nu at støt­te EU’s flå­de­o­pe­ra­tion Sop­hia, der al­le­re­de ope­re­rer i in­ter­na­tio­nalt far­vand ud for Li­by­en.

Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) si­ger, at Na­to og EU nu må få den en­de­li­ge af­ta­le på plads, og »det kan i prin­cip­pet gå hur­tigt«.

»Det af­ha­en­ger af, hvor hur­ti­ge EU og Na­to er til at få un­der­søgt, hvad det er, Na­to skal le­ve­re, og hvor­dan vi kan stab­le det på be­ne­ne,« si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

I for­vej­en er Na­to med til at be­ka­em­pe men­ne­skes­mug­le­re i Det AE­ga­ei­ske Hav mel­lem Gra­e­ken­land og Tyr­ki­et. Det er den ope­ra­tion, som Na­to nu vil ud­vi­de til at om­fat­te he­le Mid­del­ha­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.