Hol­lywood-dar­ling jag­te­de Trump

BT - - TV/RADIO -

Sku­e­spil­le­ren Jen­ni­fer Lawren­ce, der bl.a. er kendt fra suc­ces­fil­me­ne ’Hun­ger Ga­mes’, har li­ge­som man­ge an­dre ame­ri­kan­ske ken­dis­ser ik­ke spe­ci­elt me­get til overs for den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump. Fak­tisk jag­te­de sku­e­spil­le­ren en­gang den sten­ri­ge for­ret­nings­mand un­der en kon­cert for at si­ge ham sin ae­r­li­ge me­ning.

Den 25-åri­ge sku­e­spil­ler for­tal­te i BBCs ’The Gra­ham Nor­ton Show’, hvor­dan pla­nen op­stod:

»Jeg var til en kon­cert, hvor jeg hør­te, han og­så var, og jeg hav­de he­le mit sik­ker­heds­hold med, så jeg ta­enk­te ba­re: ’Find Do­nald Trump!’«.

Iføl­ge J-Law, som hun hed­der blandt si­ne man­ge fans, var pla­nen at si­ge nog­le min­dre pa­e­ne ord til den re­pu­bli­kan­ske po­li­ti­ker, men med al­le ban­de­or­de­ne stå­en­de i kø måt­te Lawren­ce al­li­ge­vel gi­ve fortabt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.