Sø­sken­de

BT - - TV -

Vi ken­der al­le ka­ri­ka­tu­ren af en plig­top­fyl­den­de sto­re­sø­ster, der får sig en ud­dan­nel­se og ik­ke ta­ger stu­di­elån. El­ler den kre­a­ti­ve sjove lil­le­bror, der spil­ler i band og hol­der sab­batår. Mel­lem­bør­ne­ne er ul­tra diplo­ma­ter, sør­ger for ro i lej­ren, og så er rol­ler­ne for­delt. Men er det nu og­så så ty­de­ligt, hvem der er yngst og ae­ldst i en sø­sken­de­flok? DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.