Hånd­bold

BT - - TV -

I kam­pen om at kom­me i DM-fi­na­len ta­ger KIF Kol­ding Kø­ben­havn imod Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg i re­tu­ro­p­gø­ret. KIF har haft en tung sa­e­son, men de ser ud til at ha­ve fun­det for­men til slut­spil­let. BSV har va­e­ret sta­bi­le he­le sa­e­so­nen, og de har haft over­ta­get mod va­er­ter­ne i den­ne sa­e­son. Det før­ste op­gør end­te med en sejr på et mål til BSV. TV 2: 13.55

Den ru­ti­ne­re­de me­d­ar­bej­der Jor­dan mod­ta­ger et skel­sa­et­ten­de nødopkald på alarm­cen­tra­len fra en ung pi­ge, der er ble­vet bort­ført, og Jor­dan må nu tra­ek­ke på al sin vi­den og er­fa­ring for at hja­el­pe Ca­sey med at flyg­te. Jor­dan er be­slut­tet på at fin­de pi­gen og ger­nings­man­den, så han kan få sin straf. Men hun ind­ser snart, at hun må stå an­sigt til an­sigt med en mor­der fra sin for­tid, hvis hun skal red­de pi­gens liv. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.