He­a­ling

DA­GENS TIP mandag

BT - - TV -

Emil har ADHD, og he­le hans fa­mi­lie li­der un­der hans vold­som­me op­før­sel. Be­ti­na har sva­er angst og tør ik­ke gå uden for en dør uden ledsa­ger. De får beg­ge sto­re ma­eng­der me­di­cin og har få­et psy­ko­log­hja­elp og te­ra­pi i åre­vis. In­tet har hjul­pet. Nu prø­ver de he­a­ling som den sid­ste ud­vej. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.