7-9-13

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Hvad vil det egent­lig si­ge at va­e­re ae­g­te­par i Dan­mark net­op nu? Hvor­dan er det, vi le­ver sam­men i med­gang og mod­gang? Fa­engsels­par­ret An­ni­ka og Emil, nat­klub­par­ret Jes­per og Chri­sti­na og se­ni­o­r­par­ret Astrid og Tor­ben har ta­get hul på tred­je år af de­res ae­g­te­skab og står over­for sto­re ud­for­drin­ger. Fx. sy­nes An­ni­ka, at Emil er for­an­dret. DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.