Va­ers­go, Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NY MO­TOR BÅ­DE RENAULTS EGET team og Red Bull kør­te med en kraf­tigt mo­di­fi­ce­ret mo­tor ved Bar­ce­lo­na-te­sten. Man vil ik­ke sa­et­te kon­kre­te tal på ef­fekt-for­bed­rin­gen, men bag kulis­ser­ne ta­les der om 35 hk, der i te­o­ri­en kan gi­ve helt op til 0,5 se­kun­ders for­bed­ring af om­gang­sti­den. FOR AT SA­ET­TE FOR­BED­RIN­GEN I PERSPEKTIV:

Hvis Magnus­sen un­der kva­li­fi­ka­tio­nen til Spa­ni­ens Grand Prix i lør­dags hav­de va­e­ret 0,5 se­kun­der hur­ti­ge­re, var han kom­met i top-10 på start­grid­den. Den nye Re­nault-mo­tor var på­li­de­lig og im­po­ne­re­de Re­nault- og Red Bull-kø­rer­ne så me­get, at man nu over­ve­jer at frem­ryk­ke de­bu­ten til det kom­men­de grand­prix i Mo­na­co 29. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.