LOCOMOTIV

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KONGERNE AF EU­RO­PA Span­ske hold har vun­det de eu­ro­pa­ei­ske klub­tur­ne­rin­ger de se­ne­ste tre år i tra­ek. Det står klart, ef­ter at Se­vil­la tors­dag vandt Eu­ro­pa Le­ague for tred­je år i tra­ek, mens Re­al Madrid el­ler At­léti­co Madrid lø­ber med Cham­pions Le­agu­et­ro­fa­e­et 28. maj. Det er na­e­sten så su­ve­ra­ent, at det er skørt – el­ler

som det hed­der på de bred­degra­der.

Over de se­ne­ste 10 år har Re­al Madrid, Bar­ce­lo­na, At­léti­co Madrid og Se­vil­la til sam­men ta­get 12 ud af 20 mu­li­ge eu­ro­pa­ei­ske tit­ler. I sam­me pe­ri­o­de har det span­ske lands­hold vun­det to eu­ro­pa­mester­ska­ber og et ver­dens­mester­skab.

At Spa­ni­en er det sto­re loko­mo­tiv i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold, er in­dis­kuta­belt. BT gi­ver her sam­men med eks­pert hos Di­scove­ry Networ­ks, Mor­ten Bruun, fem bud på hvor­for de span­ske klub­ber er en alt­do­mi­ne­ren­de magt­fak­tor.

SÅ SU­VE­RA­E­NE ER DE De se­ne­ste 10 år har span­ske hold vun­det 12 UD 20 CHAM­PIONS LE­AGUE- OG EU­RO­PA LE­AGUE-TUR­NE­RIN­GER. De se­ne­ste tre år har de VUN­DET BEG­GE TUR­NE­RIN­GER hver sa­e­son. I de se­ne­ste tre sa­e­so­ner har span­ske hold 53 GAN­GE truk­ket mod­stan­de­re fra an­dre lan­de i kno­ck­out-fa­sen af de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger. I 49 AF TILFAELDENE ER SPANIERNE ENDT SOM SEJRHERRER.

SUCCESRATE PÅ 92,5 PRO­CENT.

25 PO­INT NED TIL TYS­KLAND PÅ AN­DEN­PLAD­SEN.

sva­rer til en Det

El­lers er span­ske hold kun ble­vet slå­et ud af an­dre span­ske hold. UEFAs ko­ef­fi­ci­ent­lis­te ran­ge­rer lan­de­ne ud fra pra­e­sta­tio­ner­ne i de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger de se­ne­ste fem år. Her fø­rer Spa­ni­en med over

Til sam­men­lig­ning lig­ger de øv­ri­ge sto­re lan­de og slås om de se­kun­da­e­re pla­ce­rin­ger fra to til fi­re med en mar­gin på 10 po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.