DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nor­malt ken­der man Dan Ra­chlin som en fol­ke­ka­er ra­diova­ert og DJ. Men at han kan an­det end spil­le op til dans, vi­ste han i den sto­re WSOP Team DK tur­ne­ring af­holdt af 888Po­ker.

Her skul­le man fin­de i alt ni spil­le­re, der skul­le re­pra­e­sen­te­re de dan­ske far­ver i Las Ve­gas, og her lyk­ke­des det for Dan Ra­chlin at ta­ge en af de ni ef­ter­trag­te­de bil­let­ter til hol­det.

»Jeg er vir­ke­lig glad for sej­ren. Pri­ma­ert for­di jeg ger­ne vil ken­des som en ha­bil po­ker­spil­ler. 888 gav mig chan­cen, og den greb jeg. For­u­den no­get or­dent­lig po­ker­spil, hvor jeg kun var »in­de for li­vet« en en­kelt gang, mød­te jeg nog­le sø­de gut­ter og et par skrap­pe po­ker­kvin­der. Det var her­ligt,« si­ger Dan Ra­chlin.

De øv­ri­ge er Ni­cho­las Mol­lel, Da­ni­el Ni­el­sen, Mi­cha­el Kel­l­berg, Fre­de­rik Stormoen, Ste­ven Ri­storp, Kim Jen­sen, Ben­nie Laur­sen og Ru­di Aa­bo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.