2 ,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Svend­borg skal for an­den uge i tra­ek ud i en af­gø­ren­de bund­kamp. I sid­ste uge blev det en me­get nervøs kamp uden mål mod AB Tår­n­by, og no­get lig­nen­de kan sag­tens ske her. Kol­ding IF har set for­bed­re­de ud si­den tra­e­ner­skif­tet og hen­te­de blandt an­det uaf­gjort mod Na­es­by i den se­ne­ste kamp, og Svend­borg har haft det sva­ert i på eget gra­es i det­te for­år, hvor man blot har vun­det én af de før­ste seks kam­pe. Kol­ding har ik­ke va­e­ret pran­gen­de på ude­ba­ne, men i en kamp, som beg­ge godt ved, de ik­ke må ta­be, er od­dset flot på po­int til ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.