Sådan kla­re­de dan­sker­ne sig

BT - - RUSLAND 6.-22. MAJ - Fra 0-6 pucke

Oli­ver Laurid­sen

Har va­e­ret Danmarks bed­ste back i tur­ne­rin­gen og lag­de igen mod Fin­land en so­lid bund for det dan­ske for­svars­spil. AE­der sig selv, og­så når kra­ef­ter­ne er brugt op.

Mar­kus Laurid­sen

Er i den grad vok­set med op­ga­ven. Er en vig­tig brik i det dan­ske po­wer­play, og mod Fin­land tog han langt hen ad vej­en og­så de rig­ti­ge be­slut­nin­ger i egen zo­ne. Ofre­de sig for hol­det og sa­gen.

Lars El­ler

Hans er­fa­ring, spil­for­stå­el­se og vil­je til at of­re sig er en ga­ve for et­hvert is­ho­ck­eyhold, og igen mod Fin­land gik han for­re­st og fik en­de­lig og­så sco­ret.

Ste­fan Lassen

Score­de et uhel­digt selv­mål, der gav Fin­land over­ta­get tid­ligt i an­den pe­ri­o­de og mang­le­de fart mod slut­nin­gen af kam­pen, og da Fin­land score­de i tomt mål.

Fre­de­rik Storm

NHL- og KHL-spil­le­re, si­ger I? Storm er da li­geg­lad. Sat­te vel ik­ke man­ge skøjter for­kert og spil­le­de sig og­så frem til sto­re chan­cer. Er vok­set med op­ga­ven i lø­bet af tur­ne­rin­gen.

Mads Bød­ker

Av for et par fejl, der blev be­gå­et på scor­in­gen til 1-0. I en VM-kvart­fi­na­le ko­ster puck­tab i egen zo­ne ba­re me­re end i Me­tal Li­ga­en. Mang­le­de lidt fart, som kam­pen skred frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.