100

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - flb

DIVISIONSHOLD VIL DER frem­over va­e­re i en­gelsk fod­bold mod de nu­va­e­ren­de 92, hvis det står til The Foot­ball Le­ague. I en rap­port anbefaler or­ga­ni­sa­tio­nen, der om­fat­ter de tre di­vi­sio­ner un­der Pre­mi­er Le­ague, at an­tal­let af liga­er ud­vi­des fra fi­re til fem, mens an­tal­let af hold i hver liga re­du­ce­res til 20 mod de nu­va­e­ren­de 24.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.