I kri­tisk til­stand ef­ter skud med po­li­ti-pi­stol

BT - - NYHEDER -

En mand i 20er­ne er i kri­tisk til­stand, ef­ter at han tors­dag ef­ter­mid­dag tog pi­sto­len fra en po­li­ti­mand og af­fy­re­de våb­net mod sit ho­ved. Det op­ly­ser Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed om ha­en­del­sen, som fandt sted i Sven­strup syd for Aal­borg.

Der var to be­tjen­te til ste­de, da det lyk­ke­des for den 25-åri­ge mand at ta­ge pi­sto­len fra den ene. Men myn­dig­he­den øn­sker ik­ke at op­ly­se, hvor­for be­tjen­te­ne mød­tes med den un­ge mand, el­ler hvor­dan op­tak­ten i øv­rigt ud­spil­le­de sig.

»To ef­ter­for­ske­re har af­hørt fle­re per­so­ner og er fort­sat i gang,« si­ger kon­tor­chef Ras­mus Blaab­jerg. Des­u­den er der iva­er­k­sat en vå­ben­tek­nisk un­der­sø­gel­se og en un­der­sø­gel­se af ger­nings­ste­det. Den se­ne­ste mel­ding fra sy­ge­hu­set i går var, at man­den er i kri­tisk til­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.