Mus­lin­ger og østers ved Lim­fjor­den kan va­e­re gif­ti­ge

BT - - NYHEDER -

Går du en tur langs stran­den ved Lim­fjor­den, bør du hol­de dig fra at sam­le mus­lin­ger og østers ind til af­tens­ma­den. Det skyl­des, at der er fun­det al­ge­gift i mus­lin­ger­ne, som kan gi­ve kløe og fø­lel­ses­løs­hed ved mun­den. Det kan og­så spre­de sig til an­sig­tet og nak­ken.

Fø­de­va­re­sty­rel­sen ad­va­rer nu mod, at man sam­ler mus­lin­ger i Lim­fjor­den, og ad­vars­len ga­el­der sa­er­ligt ved Hvalps­und, Søn­der Bred­ning og Løg­stør Bred­ning.

Al­ge­gif­ten kan med­fø­re ho­ved­pi­ne, opkast­ning og di­ar­ré. I al­ler­va­er­ste fald kan gif­ten fø­re til døds­fald. Det nyt­ter ik­ke no­get at til­be­re­de skal­dy­re­ne, da al­ge­gif­ten ik­ke for­svin­der ved var­me­be­hand­ling.

Al­ger­ne, som pro­du­ce­rer gif­ten, kan fø­res med strøm­men. Der er der­for ri­si­ko for, at gif­ten kan fin­des i an­dre de­le af Lim­fjor­den.Hvis man ger­ne selv vil sam­le østers og mus­lin­ger, op­for­drer Fø­de­va­re­sty­rel­sen til, at man kun sam­ler mus­lin­ger i de om­rå­der i Lim­fjor­den, der er åb­ne for kom­merci­el høst.

På Fø­de­va­re­sty­rel­sens hjem­mesi­de kan man se, hvil­ke om­rå­der der er over­vå­ge­de, og hvor man kan sik­re sig, at de mus­lin­ger og østers, man fin­der, er til at spi­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.