Po­li­ti­et op­ret­ter igen vi­si­ta­tions­zo­ner

BT - - NYHEDER -

I kølvan­det på fle­re sku­depi­so­der på Kø­ben­havns ve­s­tegn har po­li­ti­et i om­rå­det be­slut­tet at op­ret­te mid­ler­ti­di­ge vi­si­ta­tions­zo­ner i de­le af bå­de Hø­je-Taa­strup Kom­mu­ne og Al­bert­slund Kom­mu­ne.

Det med­del­te Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti i går i en pres­se­med­del­el­se.

Der er iføl­ge Ek­stra Bla­det ta­le om, at ban­den Bla­ck Ja­ck­ets er op­pe at top­pes med en ri­va­li­se­ren­de ban­de, og at der blandt an­det er ta­le om en ter­ri­to­rie­kon­flikt.

Vi­si­ta­tions­zo­ner­ne skal iføl­ge po­li­ti­et vir­ke pra­e­ven­ti­ve for at und­gå fle­re uro­lig­he­der i om­rå­det. Ved hja­elp af stikprø­ver vil po­li­ti­et un­der­sø­ge, om de for­bi­pas­se­ren­de be­sid­der vå­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.