15-årig fik aet­set an­sig­tet i fy­sik­ti­me

BT - - NYHEDER -

En elev på en sko­le i Mør­køv på Sja­el­land har få­et al­vor­li­ge ska­der i an­sig­tet på grund af en ulyk­ke fre­dag mor­gen.

I en fy­sik­ti­me fik dren­gen sva­e­re aets­nin­ger i an­sig­tet og på bry­stet ved en ulyk­ke i for­bin­del­se med stof­fet ba­ri­um­peroxid, op­ly­ser po­li­ti­et. Med en he­li­kop­ter blev den 15-åri­ge dreng flø­jet til be­hand­ling på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn. Fre­dag ef­ter­mid­dag op­ly­ste po­li­ti­et på Twit­ter, at han er uden for livs­fa­re. Hvor­dan ulyk­ken kun­ne ske på Torn­vedsko­len på Skam­strup­vej na­er Mør­køv, fo­re­lig­ger der fre­dag sidst på ef­ter­mid­da­gen ik­ke op­lys­nin­ger om. Ar­bejds­til­sy­net blev til­kaldt for at hja­el­pe po­li­ti­et med at af­kla­re for­lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.