TRUMP FØ­RER

BT - - NYHEDER -

Øko­no­mi: Vil ha­e­ve skat­ter­ne for den ri­ge­ste 1 pro­cent af USAs be­folk­ning Sy­ge­sik­ring: Hil­lary vil bi­be­hol­de og ud­vi­de Ba­ra­ck Oba­mas plan - Oba­ma­ca­re Uden­rigs­po­li­tik: Vil fort­sa­et­te Oba­mas po­li­tik - Hil­lary var Oba­mas uden­rigs­min­ster i fi­re år Han­del­s­af­ta­ler: Sta­tus Quo Fri abort og ho­mo­seksu­el­le ae­g­te­ska­ber: Beg­ge skal fort­sat va­e­re til­ladt Sky­de­vå­ben: Stren­ge­re reg­ler og bag­grunds­un­der­sø­gel­se Øko­no­mi: Al­le skal be­ta­le min­dre i skat Sy­ge­sik­ring: Trump vil ’af­ly­se’ Oba­ma­ca­re. Hans al­ter­na­ti­ve plan: ’no­get fan­ta­stisk’ Uden­rigs­po­li­tik: Vil byg­ge en mur imel­lem USA og Me­xi­co og ud­vi­se 17 mil­li­o­ner il­le­ga­le im­mi­gran­ter - i bus­ser Han­del­s­af­ta­ler: Trump vil an­nul­le­re nu­va­e­ren­de af­ta­ler med bl.a. Ki­na og Me­xi­co og la­ve nye med stør­re ame­ri­kansk pro­fit Fri abort og ho­mo­seksu­el­le ae­g­te­ska­ber: Ukendt hold­ning Sky­de­vå­ben: Be­gra­en­se­de bag­grunds­un­der­sø­gel­ser for vå­ben­køb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.