Rusland fo­re­slår fa­el­les luf­tan­greb i Sy­ri­en

BT - - NYHEDER -

Rusland har fo­re­slå­et USA og den ame­ri­kansk-le­de­de ko­a­li­tion, at de be­gyn­der på fa­el­les luf­tan­greb i Sy­ri­en fra 25. maj. An­gre­be­ne skal ret­te sig mod Nus­ra-fron­ten og an­dre par­ter, der ik­ke over­hol­der vå­ben­hvi­len, sag­de den rus­si­ske for­svars­mi­ni­ster Ser­gej Sjo­jgu i går iføl­ge Reu­ters. Iføl­ge Ruslands for­slag skal an­gre­be­ne ram­me vå­ben­trans­por­ter, in­klu­siv de trans­por­ter, der kom­mer ind i Sy­ri­en fra Tyr­ki­et.

For­sla­get skal drøf­tes med Sy­ri­ens re­ge­ring og ame­ri­kan­ske mi­li­ta­er­eks­per­ter i Am­man i Jor­dan.

Tirs­dag lo­ve­de USA og Rusland hin­an­den at hja­el­pe med at af­kla­re, hvem der ba­e­rer skyl­den for de fort­sat­te kra­en­kel­ser af vå­ben­hvi­len i Sy­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.