Tyr­ki­et vil drop­pe im­mu­ni­tet for po­li­ti­ke­re

BT - - NYHEDER -

Tyr­ki­ets par­la­men­ta­ri­ke­re vedt­og fre­dag den før­ste del af en ny lov­pak­ke, som kan fø­re til en op­ha­e­vel­se af den par­la­men­ta­ri­ske im­mu­ni­tet for sne­se­vis af blandt an­det pro­kur­di­ske med­lem­mer af par­la­men­tet.

Ved af­stem­nin­gen, der fandt sted bag luk­ke­de dø­re, stem­te 373 af de 500 med­lem­mer for. An­den halv­del af lov­pak­ken var der­ef­ter gen­stand for op­he­det dis­kus­sion. Den sta­er­kt om­strid­te lov­pak­ke før­te for ny­lig til, at der blev ud­veks­let knyt­na­e­ve­slag mel­lem en ra­ek­ke par­la­ments­med­lem­mer ved et ka­o­tisk ud­valgs­mø­de.

Pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan kal­der fre­da­gens be­slut­ning ’hi­sto­risk’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.