157 gravi­de i USA er smit­tet med zi­kavirus

BT - - NYHEDER -

Gravi­de kvin­der i USA er og­så ble­vet smit­tet med zi­kavirus, der kan gi­ve fo­stre for små kra­ni­er og hjer­neska­der.

I alt er 157 gravi­de kvin­der i USA og 122 an­dre kvin­der i så­kald­te ame­ri­kan­ske ter­ri­to­ri­er te­stet po­si­ti­ve med zi­kavirus, op­ly­ste det ame­ri­kan­ske cen­ter for kon­trol af syg­dom­me og pra­e­ven­tion, CDC, fre­dag iføl­ge Reu­ters.

Det er før­ste gang, at CDC op­ly­ser an­tal­let af gravi­de, der er smit­te­de med den myg­gebår­ne virus.

De ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der har tid­li­ge­re fast­slå­et, at zi­kavirus spre­des af myg og via seksu­el kon­takt.

Di­ag­no­sen be­ty­der, at børn kom­mer til ver­den med unor­malt små kra­ni­er og der­for ud­vik­ler hjer­neska­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.