Fru Un­derwood fik sin li­ge­løn

BT - - TV/RADIO -

»Vi har ik­ke li­ge­løn og li­ge­stil­ling i vo­res bran­che. Vo­res fag er gen­nem­gri­ben­de gam­mel­dags, og vi ha­en­ger fast i nog­le for­skru­e­de køns­rol­ler,« forta­el­ler hun og fort­sa­et­ter:

»Vi ru­ster de kvin­de­li­ge sku­e­spil­le­re gen­nem løn­for­hand­lings­kur­ser, så de bli­ver bed­re til at si­ge nej til en løn, de sy­nes er for­kert. Jeg forta­el­ler dem, at de skal hu­ske og ran­ke ryg­gen, når de sid­der og for­hand­ler løn.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.