Sådan hol­der jeg mig sprød

BT - - TV/RADIO -

Hvis man fø­ler sig me­re flom­met end som­mer­fit, gi­ver sku­e­spil­ler Ka­te Hud­son nu si­ne tip til at se sprød ud.

Det sker i den kom­men­de ud­ga­ve af Sha­pe Ma­ga­zi­ne.

»Da jeg fyld­te 19 år, op­da­ge­de jeg pi­la­tes og har dyr­ket det li­ge si­den. Det er en tra­e­nings­form, som min krop vir­ke­lig re­spon­de­rer godt på. De avan­ce­re­de øvel­ser styr­ker min co­re (mus­k­ler­ne midt i krop­pen, red). Jeg el­sker og­så at dyr­ke TRX, for­di det min­der om pi­la­tes, da man og­så bru­ger sin egen kro­p­sva­egt,« si­ger den Oscar-no­mi­ne­re­de stjer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.