Dan­ske do­pin­gin­drøm­mel­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@sporten.dk

Dis­se dan­ske­re har in­drøm­met, at de be­nyt­te­de sig af do­ping i de­res ak­ti­ve kar­ri­e­rer.

Per Pe­der­sen (1999): Kør­te fi­re ud­ga­ver af Tour de Fran­ce og in­drøm­me­de at ha­ve be­nyt­tet sig af stof­fet kor­ti­son.

Bri­an Holm (2002): Den nu­va­e­ren­de sport­s­di­rek­tør på Etixx-Qu­i­ck­step er­kend­te i sin bog ’Smer­ten Gla­e­den’ at ha­ve dopet sig. I 2007 for­tal­te Holm vi­de­re, at han brug­te epo to gan­ge på Team Tele­kom.

Jes­per Ski­b­by (2006): Gan­ske som Bri­an Holm in­drøm­me­de den stort set al­tid mun­tre Ski­b­by at ha­ve brugt ulov­li­ge stof­fer. Det gjor­de han i sin selv­bi­o­gra­fi.

Mi­cha­el Ky­neb (2007): Ky­neb, der blandt an­det delt­og ved VM på lan­de­vej i 1998, brug­te epo i 1990er­ne.

Bjar­ne Ri­is (2007): Den vel nok mest kend­te ryt­ter

med dansk pas vandt Tour de Fran­ce i 1996 – på epo. In­drøm­me­de det for­an he­le ver­denspres­sen. Har og­så et blak­ket ry som hol­de­jer.

Bo Ham­bur­ger (2007): Ham­bur­ger er­kend­te at ha­ve va­e­ret li­ge lov­lig kre­a­tiv med pra­e­sta­tions­frem­men­de mid­ler i åre­ne 1995-1997.

Mi­cha­el Ras­mus­sen (2013): Va­ekst­hor­mon, epo, bloddo­ping, te­stoste­ron, in­sulin og kor­ti­son. Over en 12-årig pe­ri­o­de. Mi­cha­el Ras­mus­sen lag­de ik­ke skjul på no­get i sin bog ’Gul Fe­ber’.

Rolf Sø­ren­sen (2013): Rolf Sø­ren­sen var li­ge­som de an­dre ryt­te­re fra 1990er­ne in­gen und­ta­gel­se – han be­nyt­te­de sig af kor­ti­son og epo.

Ni­cki Sø­ren­sen (2015): In­drøm­me­de før­ste gang over for BT, at han var dopet i den før­ste del af sin kar­ri­e­re.

Frank Høj (2015): På di­rek­te tv i TV2 er­kend­te Frank Høj, at han prø­ve­de epo i en pe­ri­o­de af sin kar­ri­e­re.

FOTO: NILS MEILVANG

Bjar­ne Ri­is hen­ryk­ke­de dan­sker­ne, da han i 1996 su­ve­ra­ent vandt Tour de Fran­ce. Godt en halv snes år se­ne­re in­drøm­me­de han for­an he­le ver­denspres­sen bru­gen af epo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.