DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dagens stør­ste fod­bold­ma­es­si­ge be­gi­ven­hed er FA Cup­fi­na­len på Wem­bley, hvor Man­che­ster Uni­ted og Crystal Pa­la­ce tør­ner sam­men.

Ik­ke over­ra­sken­de er Man­che­ster Uni­ted gjort til gan­ske klar fa­vo­rit med od­ds om­kring 1,75 på sejr i or­di­na­er tid, men står det til Od­dset-spil­ler­ne, så bli­ver Uni­ted-sej­ren end­nu me­re su­ve­ra­en.

I hvert fald er he­le 85 pro­cent af al­le ind­skud hos Dan­ske Spil fal­det på sejr til Man­che­ster Uni­ted, og det ga­el­der bå­de sejr i or­di­na­er tid og hvem der en­der med at ha­e­ve tro­fa­e­et - men det er der in­tet over­ra­sken­de i iføl­ge Dan­ske Spil.

»Spil­for­de­lin­gen er for­ven­te­lig, i og med Van Gaals »Rø­de dja­ev­le« er langt me­re po­pu­la­e­re blandt vo­res gam­b­le­re end Par­dews Crystal Pa­la­ced­ren­ge,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.