2,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er et mi­nus for FCN, at Em­re Mor er ta­get med det tyr­ki­ske lands­hold, men al­li­ge­vel er det sva­ert ik­ke at fin­de va­er­di i hjem­me­hol­det. Glen Rid­ders­holm har det nor­malt me­get sva­ert, når han er i Farum, hvor FCN er blandt de hold, der bedst kan spil­le sig ud af pres­set. I ni kam­pe in­klu­siv po­kal lyk­ke­des det ik­ke for FCM un­der Rid­ders­holm at vin­de på kunst­gra­es­set, og nu kom­mer han alt­så med et AGF-hold, der end­nu ik­ke har vun­det en ude­kamp på ba­nen i den­ne sa­e­son. Så selv om FCN er i dår­lig form, kan de al­drig va­e­re un­der­tip­pe­de i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.