1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er me­get sva­ert at se, at der ik­ke kom­mer mål i den­ne kamp. B 1908 er håb­løst sat på sid­ste­plad­sen, og skal gå hårdt ef­ter sejr i dag, hvis de skal red­de sig. De­fen­sivt vig­ti­ge Ale­xan­der Ja­ck­son Møl­ler har end­da ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket er en klar for­del for det­te spil og i alt ni af hol­dets 11 kam­pe i ned-spil­let ind­til vi­de­re er endt med tre mål el­ler me­re. Jam­mer­bugt har og­så va­e­ret ret må­l­ri­ge, si­den man fy­re­de tra­e­ner Fro­de Lan­ga­ger­gaard, og samt­li­ge tre kam­pe si­den da har og­så va­e­ret over den­ne må­l­linje. Der­for prø­ves her et spil på tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.